நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

"கரை சேரா படகுகள்”
படத்தின்மேல் கிளிச் செய்தால் பெரிதாக்கிப் படிக்கலாம்

டிஸ்கி//இது முகநூல் கவிதை சங்கமத்தின்
"கரை சேரா படகுகள்” தலைப்பில் கவிதைப்போட்டிக்காக எழுதியது. போட்டியில் கவிதை கரை சேர்ந்திடுமா! நீங்களும் சொன்னாத்தானே தெரியும். சொல்லுவீகள்ள..

அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
நீங்கள் ஊக்கமென்ற கருத்தும், ஓட்டும் தந்தால் -இந்த
நீரோடை நிரம்பி வழியும் கவிதைநீரால்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது