நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

இனியபொழுது..தை திங்கள் வந்தது
தமிழருக்கு மகிழ்வைத் தந்தது

ஏர்பிடித்து உழுதிடும் உழவரின் உழைப்பின்
ஏற்றங்களை உலகுக்கு உணர்த்திட
வந்தது திங்கள் தந்திடும் பொங்கல்

உழைப்பவரின் மனதினை உற்சாகப்படுத்தி
ஊக்கமும் உறுதியும் தந்திட
வந்தது திங்கள் தந்திடும் பொங்கல்

கலப்பையின் உழைப்பே
அகப்பையில் சோறு
காட்டையும் பொன்னாய்
ஆக்கிடும் பாரென்று சொல்ல
வந்தது திங்கள் தந்திடும் பொங்கல்

விஞ்ஞானங்கள் பல வந்தாலும் -இந்த
விவசாயின் வேர்வைக்குத் தனி
விலைமதிப்புள்ளதென்பதைச் சொல்ல
வந்தது திங்கள் தந்தது பொங்கல்

ஆடு மாடுகளுக்கும் அலங்காரம்
அது விலாங்கா போதிலும்
அதற்கும் மதிப்பளிக்க
வந்தது திங்கள் தந்தது பொங்கல்

கரும்பும் மஞ்சளும் மங்களமாய் இனித்திட
கன்னிகள் சத்தம் களைக்கட்டிட
கூட்டமாக கூட்டமாய் கூட்டாஞ்சோறு
கூடிப் பொங்கி உண்டிட
வந்தது திங்கள் தந்தது பொங்கல்

தமிழரின் பெருமை தளைத்து ஓங்கிட
தன்னிறைவுபெற்று செழித்து வாழ்ந்திட
ஏழைகளற்று ஏற்றம் பெருகிட
ஏழ்மையை அடித்து தூரத்தி விரட்டிட
எல்லாம் வல்ல இறைவனை தொழுது
என்றும் கேட்போமே இனியபொழுது....

உலகில் உள்ள ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கும். தமிழினத்துக்கும். உழவர்களுக்கும். உழைப்பாளிகளுக்கும்.
உளமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்...

அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது