நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

தோஷ மோசம்..கிளிக் கிளிக்

 இதுபோன்றவைகளால் நெடு-----நெடுநாள் திருமணமாகதிருந்த எங்களுக்கு தெரிந்த பெண்ணொருத்தியின் மனநிலையிலிருந்து இக்கவிதை..

அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது