நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

சுழற்சியின் பின்னனியில்..உலகம்
சுழன்று சுழன்று
நல்லதும் கெட்டதும்
துன்பமும் இன்பமும்
நண்பனும் எதிரியும்
பணமும் பஞ்சமும்
வாஞ்சையும் வாட்டமும்
மாறி மாறி சுழற்சி தந்து
உருண்டையானதின்
அர்த்தத்தை உணர்த்துகிறது
இவ்வுலக வாழ்வுநிலை
நிலையற்றதென்பதை அறிவுறுத்துகிறது..அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது