நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

தலையணையென்பது!பஞ்சுமெத்தைக் குழந்தை! 
பதைபதைக்கும் மனதிற்க்கு
பக்கத்துணை!

கரையும் கண்ணீருக்கு
ஒத்தட ஆறுதல்!

மனக் குமுறலுக்கு
மறைமுக தேறுதல்!

தனிமையை போக்கும் தோழமை
தவிப்புகளை உள்ளடக்கும் ஆளுமை

இருதலை நான்கு கண்களை
ஒன்றிணைக்கும் சங்கமம்!

இணையில்லா நேரத்தில்
இன்னல்களையும் ஏற்கும் இலவம்!

தலையணை மந்திரம் திடமானால் 
துணைகள் இன்பத்தோனியில்!

தலையணையில் வேறுதலை மாறினால்
துணைகள் துன்பக்கேணியில்...அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது