நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

கவனமாக இரு!


கண்கள் இணைய
காதலால்
கைகள் இறுக
கடற்கரையெங்கும்
கால்கள் அலைய

தொலைப்பேசியின்
தொடர்போடு
தெருவெல்லாம்
திரிந்து
தியேட்டரின்
மூலையில்
தொடங்கும்

அத்துமீறும்
அதிகாரம்
சிலசமயம்
அரியணையிட்டு
வயிற்றில்
அடங்க

வேறு
வழியற்று
வீட்டைவிட்டு
வெளியேற

கையிருப்பு
இருந்தவரை
காலம் கனிய
மிச்சமில்லாமல்
மொத்தமும்
கரைய

இறுகிய
கைகள்
இறுக்கத்தை
தளர்த்த

இணைத்த
விழிகளோ
இணைந்த
விழிகளை
விட்டு
விலகிச்சொல்ல

மன்றாடிக்
கேட்டும்
கும்மாளமிட்ட
காதல்
கொஞ்சமும்
மசியமறுப்பதால்

மரணத்தைதேடும்
மனங்கள்
சிலசமயம்
மானத்தை
தொலைக்கும்
உடல்கள்

பெற்றோரின்
பேச்சைமீறி
படிதாண்டும்
பிள்ளைகளே!

காதலென்ற
பெயரில்
களிப்பாட்டம்
நடத்தும்
காலமிது

காதல்
வென்றபோதும்
காதலர்கள்
தோற்கும்
மாயமது

கலங்கிடும்
முன்னே
கவனமாயிரு
கண்ணே!
காதலென்ற
காதலே!

கலங்கியப்
பின்னே
கவலைப்பட்டு
ஆவதொன்று-
மில்லை

அன்புள்ள
பெண்ணே
அதேபோல்
ஆணே!!!!!
அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது