நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

எதிர்மறைமாடிவீடு சொகுசுகாரு! பளபளக்கும் டிரஸு!
பட்டுபோன்ற சூவு!
பந்தாவான பேக்கு! 
பசித்தால் சாக்கிலேட்டு கேக்கு!
போதாததற்கு பொசுபொசுன்னுசோறு!
வாசலுக்கு வந்தவுடன் 
அழுது அடம்பிடித்தது குழந்தை
ஸ்கூலுக்கு போகமாட்டேன்
ஸ்கூலுக்கு போகமாட்டேனென்று!

குடிசைவீடு! ஆங்காங்கே 
கரையான்கூடு
ஒட்டுபோட்ட பாவடை! 
சுறுங்கிபோனச் சட்டை!
பசியெடுத்தால் பழையகஞ்சிசோறு! 
அதுவும் இல்லையின்னா 
ஊசிப்போன பன்னு!
கையில் மஞ்சபையி! 
காதறுந்த செருப்பு!
வாசலில்வந்து நின்னு 
வம்புபண்ணிஅழுதது குழந்தை
பள்ளிக்கூடம் போறேம்மா!
பள்ளிக்கூடம்போறேமான்னு..


அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெருவாய்
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது