நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

இரு எழுத்துக்குள் விருப்பும் வெறுப்பும்.


வா -------------------------------------இரு எழுத்துக்கிடையில் எவ்வளவு அர்த்தங்கள் உள்ளன அப்பப்பாஆஆஆ.


போ -------------------------------------


டிஸ்கி// அப்பாடா இந்த கவிதை எழுதிமுடிப்பதற்குள் போதும் போதென்றாகிவிட்டது. பின்னே இவ்வளவு நீளமான கவிதை நான் எழுதியதே இல்லை.

அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
நீங்கள் ஊக்கமென்ற கருத்தும், ஓட்டும் தந்தால்
இந்த நீரோடை நிரம்பி வழியும் கவிதைநீரால்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது