நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

மின்னல் மீது


வழக்குத்

தொடரப்போகிறேன்
வானத்தின் கோர்ட்டில்
உத்தரவு இல்லாமல்
முன் அனுமதி பெறாமல்


வான்மழையில்

தன்உடல் முழுவதையும்
நனைத்துக்கொண்டிருந்த

பூமிப்பெண்ணை
பளிச்சென்று 

படம்  பிடித்ததற்க்காக

அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெருவாய்
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது