நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

அறியாத ரகசியமும் விதியின் விளையாட்டும்.


அறியாத ரகசியம்
---------------------

குற்றங் குறைகள்கூறி
ஒற்றைப்பிள்ளைக்கு வழியில்லையென
ஓயாது பேசும் வாய்களுக்கு
ஒளிந்திருக்கும்
ரகசியங்கள் அறியுமா?
குறைகளொன்றும்
பனிக்குடதிலில்லையென்று!

விதியின் விளையாட்டு

வாழ்க்கை வலிக்கும் தருணங்களில்
இடிவிழுந்த சோகம்
இதயத்தில்,
தலை நிமிர நினைத்தாலும்
தலையை தட்டுகிறது
விதியென்ற விளையாட்டு!..
-----------------------------------


அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது