நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

கோடையும் - வாடையும்

கோடை குழந்தைகளுக்கு கொண்டாட்டம்-அதன்
வெயிலோ தருமே திண்டாட்டம்

கோடை விரும்புவது குறைந்த உடை
வாடை தேடுவது நிறைந்த போர்வை

வாடை உடம்புக்கு கொண்டாட்டம்-அதன்
குளிரோ நரம்புக்கு திண்டாட்டம்

கோடைவெயில் தேடும் குளுகுளுப்பு
வாடைகாற்று நாடும் கதகதப்பு

கோடையின் மனைவி வாடை
வாடையின் கணவன் கோடை

”ஆகமொத்தத்தில்”

இருவரும் ஒரே கூட்டனி-அவர்கள்
இருவரும் தனித்தனியே வந்தால் நமக்கு எதிரணி

அன்புடன் மலிக்கா
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது