நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

நாங்கள் நாங்களில்லை!

இது நாங்களென்று நினைத்தால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல

அந்த அழகான சந்திப்பின் அன்பு மனம்
ஆலினார் ஜலீலாக்கா தான்


ஹி ஹி ஹி ஹா ஹா

என்ன ஜலீலாக்கா பயந்துட்டீங்களா. 
போட்டோவை போட்டுவிட்டேன்னு.
இது நாமா?
சிந்திக்க சில வரிகள்
கெடுதலிலும் நன்மைகளை செய்தல் சிறந்தது
அந்த நன்மையைவிட கெடுதல் தன்னை விடுதல் உயர்ந்தது

மெளனமாக இருப்பதைவிட பேச்சு நல்லது
தீயபேச்சைவிட மெளனம் அதை காத்தல் சிறந்தது

தீயவரின் உறவைவிட தனிமை சிறந்தது
அந்த தனிமையிலும் நல்லவரின் உறவு உயர்ந்தது

உறவுகளின் வலுவைவிட நட்பு சிறந்தது
அந்த நட்புக்குள்ளே உறவு அது வருதல் உயர்ந்தது...

அன்புடன் மலிக்கா
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது