நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

பெண்ணைப் பெண்ணாக!
உலக மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் சொல்லி 
மகிழும்  அதேநொடி,,,
ஓயாப்போராட்டத்தில்உலன்றபோதும் 
உயரத்துடிக்கும் மகளிருக்கு
ஒற்றை தினமாவது ஒதுக்கியவர்களுக்கு 
உளமார்ந்த நன்றிகள்
உன்னத பெண்மைக்கு செல்லுமிடமெல்லாம் 
சிறப்பாயென்றால் ?

சாதிக்கும் ஒவ்வொரு 
பெண்மணிக்கு பின்னால் மட்டுமல்ல
சாதரண 
பெண்மணிகளுக்கு பின்னாலும் முன்னாலும்
இழிந்தவைக்கொண்டு 
ஈட்டிப்பேச்சால்  பெண்ணைச் சாய்க்க
ஈனமுற்ற 
ஊனமனம் கொண்டோர்களால் கொடுக்கபட்டு
ஆரா ரணத் தழும்புகளாய் 
ஆணியடிக்காது மாட்டியிருக்கும்
பத்தினியற்றவளென்ற பட்டங்களும்
நடத்தைகெட்டவளென்ற பதக்கங்களும்...

மாட்டிவிடப்பட்டவைகள் 
மாறுசெய்யப்பட்டவையென  
அச்சம்தவிர்த்து மேலேறும் பெண்மைகள்
மேதாவிகளாய் 
நற்பண்புகள் கொண்ட சாதனையாளராய்.
இழிச்சொற்கிலியில் சிக்கி 
சுமைச் சோர்வுக்குள் மக்கி
அச்சப்பிடியில் மாட்டியவர்களெல்லாம்
இருளறைக்குள் தன்னைத்திணித்து மூலையில்
முடக்கப்பட்டோர்களாய்....

பெண்ணே
உண்மை, உன்னதம் ,நேர்மை
உனக்காய் நீ உடுத்திகொள்ளும் ஆடைகள்
இறைநம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
உலகவாழ்வில் 
உனக்காய் கைகொடுக்கும் உரிமை[கை]கள்..
மீண்டுமெனது,,,
உலக மகளீர் தின வாழ்த்துகள்

உயர்வாய் பேணவேண்டும் பெண்மானங்கள்...
================
சாதனைப்பெண்கள் பட்டியலில்.. இஸ்லாமியப்பெண்மணியில்..
நன்றிகள் பல..
http://www.islamiyapenmani.com/2016/03/blog-post_8.html


அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது