நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்

உலகில் உள்ள அனைத்து தமிழ்நெஞ்சங்களுக்கு அன்பான தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்,


அன்புடன் மலிக்கா

இறைவனை நேசி இன்பம் பெருவாய்


அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது