நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

ச்சீ,,,
வெக்கத்தின் வெளிப்பாடு
அசிங்கத்தின் வெளிப்பாடு
இந்த
ச்சீ,க்களின்  வித்தியாசம்
முகம் போகும் போக்கிலும்
அதன்
செயல்காட்டும் வாக்கிலும்

வெக்கமும் அசிங்கமும்
இப்பொழுதெல்லாம்
வேடிக்கையாய்
வெளிடப்புச்செய்துவிட்டன!அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
அமெரிக்க தமிழ்பல்கலை கலக்கத்தின் சிறந்த நூலுக்கான விருது