நீரோடைக்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன்

ஆணே அஸ்திவாரம்..


ஆண்....
அவனைக்கண்டு அச்சமேற்படின்
பெண்ணுக்கு அவன்
ஆடையல்ல
ஆகாத வாடை...

ஆணே! நீ....

மெழுகு
உருகி
ஒளிதருவதில்,,,

உளி
குடும்பச் சிற்பம்
செதுக்குவதில்....

உருகும் மெழுகுக்கு....
தேயும் நிலவுக்கு....
தாங்கும் தூணுக்கு....
குடும்பம் காக்கும் அரணுக்கு...
அஸ்திவாரமாகும் அன்புக்கு...
அரவணைக்கும் ஆணுக்கு,,,
ஆத்மார்த்த வாழ்த்துகள்...

"அன்புடன் மலிக்கா"
இறைவனை நேசி
இன்பம் பெறுவாய்.

விடலை...


முளைத்து மூனுயிலை விடுவதற்குள்
முக்கால் வாழ்க்கையை
வாழ்ந்து முடித்திட எண்ணும்..
மூத்தோர் முன்னோர்பற்றிய எண்ணமற்று
மனம்போனபோக்கில்
மனதி(மடியி)லடம் கேட்கும்...
காமக்கோயிலின் சாத்தனை வழிபட
கண்ணியம் கட்டுப்பாடற்று
கண்மூடித்தன பூஜைகளுக்கு தூபம்போடும்...
சொல்பேச்சுக் கேளாமை
அல்பத்தன வீராண்மை
அவிழ்த்துவிடும் பொய்யாமை
அத்துமீறும் விடலாமை
பதிமூன்றில் தொடங்கி
பதினெட்டில் தொடரும்
பருவத்தை பக்குவமிடத்தெரியா
பெற்றோர்களின் இயலாமை
விடலை வீணானால்
வாலிபம் கோணலாகும்
வாலிபம் தவறானால்
வாழ்வே பாழாகும்..
அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.

உயிருக்கும் மனதுக்கும்..


இருக்கும்வரை இரக்கமுடன்
இருங்கள்
இறக்கும்போது ஏற்றம்பெறுவீர்கள்
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

உயிரோடிருக்கும்வரை
உதவுவதில் முந்துங்கள்
உயிர்களின் மூச்சில் கலந்திருப்பீர்கள்
@@@@@@@@@@@@@@@@@@

வாழும்வரை அன்போடு
வாழுங்கள்
வாழ்வு முடிகையிலும் வசந்தமடைவீர்கள்
#############################

மரணிக்கும்வரை
மனிதாபிமானமணியுங்கள்
மரணித்தபின்பும் மண்ணில் வாழ்வீர்கள் 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

மானமீனம் உணருங்கள்
மதிப்புமிகுந்து உயர்வீர்கள்..
கஞ்சம் நயவஞ்சகம் தவிருங்கள்
கண்ணியம் கிடைக்கப்பெருவீர்கள்


அன்புடன் மலிக்கா
இறைவனை நேசி இன்பம் பெறுவாய்.
ஆன்லைன் சம்மந்தமான உங்கள்அனைத்து தேவைகளுக்கும் எங்களைஅனுகவும்


தொடர்புக்கு. 9965421147. 04369 261310